Jepni vlerësimin tuaj

Jepni vlerësimin tuaj

Ju lutem, bashkangjitur me vlerësimin, shkruani dhe emrin tuaj të plotë në mënyrë që të identifikohet si vlerësim real.

Comments

5

Kam mbetur sh i kenaqur nga sherbimi i ofruar ne kete klinike. Do e rekomandoja plotesisht.

5

Klinika me stafin me profesional ne te cilin kam qene.

5

Nivel maksimal perkushtimi. Mjeket dhe gjithe sherbimi i stafit, nivel i shkelqyer.